FIRMA 150 lat tradycji i doświadczenia.

Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu to jeden z największych producentów cukru w Polsce.

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

02.06.2022
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Link do pliku

31.05.2021
Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Link do pliku

Oświadczenie akcjonariusza osoba fizyczna

Oświadczenie akcjonariusza osoba prawna

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Wezwanie akcjonariusze

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Wezwanie akcjonariusze

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Wezwanie akcjonariusze

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Wezwanie akcjonariusze

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Wezwanie akcjonariusze

Informacja o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Spółka pod firmą Pfeifer & Langen Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) informuje, że jako podmiot, któremu zostało powierzone prowadzenie rejestru akcjonariuszy spółki wybrano Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.

Informacja podmiotu, któremu zostało powierzone prowadzenie rejestru akcjonariuszy o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

29.05.2020
Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Link do pliku

Ogłoszenie o dokonaniu wpisu w rejestrze KRS:

W dniu 26 lutego 2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu:
Wpisano adres strony internetowej: WWW.DIAMANT.PL

Ogłoszenie w MSiG nr 44/2020 (5934) z 4 marca 2020 r., pozycja 100583