FIRMA 150 lat tradycji i doświadczenia.

Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu to jeden z największych producentów cukru w Polsce.

Spółki

Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 35, 60-837 Poznań
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000149431
NIP: 778-11-18-503
Kapitał zakładowy: 10.000.000,00 zł
Numer rejestrowy BDO: 116567

Pfeifer & Langen Polska S.A.

ul. Mickiewicza 35, 60-837 Poznań
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000080986
NIP 784-00-03-412
Kapitał zakładowy: 96 713 526,40 zł zł (kapitał wpłacony w całości)
Numer rejestrowy BDO: 7693