ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Zrównoważony rozwój z długą tradycją w naszej firmie.

Ochrona zasobów naturalnych, promowanie wydajnych metod przetwarzania i odpowiedzialność społeczna należą do naszych kluczowych celów korporacyjnych.

Produkty doskonałej jakości, dostosowane do konkretnych potrzeb naszych klientów i wymogów środowiska.

Od początku naszej działalności pozyskujemy cukier z buraka i tworzymy z niego coraz więcej nowych, innowacyjnych produktów. To nie tylko cukier kryształ jaki znamy od zawsze, ale także cukry dedykowane specjalnie do wypieków, konfitur, przygotowywania nalewek czy słodzenia drinków. Cukier wykorzystywany jest również w branży farmaceutycznej. W naszej ofercie posiadamy również cukry przeznaczone jako pokarm dla pszczół.

Przykładamy dużą wagę do tego, aby wszystkie nasze produkty powstawały zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Oczekiwania jakościowe naszych klientów, ich bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczne środowisko pracy dla naszych pracowników i podwykonawców, efektywna współpraca z plantatorami, ograniczanie wpływu na środowisko społeczno-przyrodnicze to dla nas kluczowe warunki prowadzenia działalności.

Działania na rzecz ochrony środowiska w Pfeifer & Langen podejmowane są w ramach certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001:2015 oraz standardem REDcert i REDcert2. Oznacza to, że w swojej działalności Spółka uwzględnia warunki przyrodnicze związane np. z klimatem, jakością powietrza, jakością wody, wykorzystaniem powierzchni ziemi, istniejącym zanieczyszczeniem, dostępnością zasobów naturalnych i bioróżnorodnością, uwarunkowania społeczne np. kulturowe, polityczne, prawne oraz warunki ekonomiczne, technologiczne jak i związane z konkurencyjnością na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym.
W związku z tym metodyka zarządzania środowiskiem w naszej firmie opiera się o koncepcję rozwoju zrównoważonego. Koncepcja ta uwzględnia relacje pomiędzy trzema kapitałami: ekonomicznym, społecznym i przyrodniczym, które powinny być brane pod uwagę w procesie decyzyjnym na etapie optymalizacji. Takie podejście prowadzi do uzyskania efektywności ekologicznej wzmacniającej efektywność ekonomiczną i społeczną.

Świadomi tego jak wiele otrzymujemy od natury wykorzystujemy niemal każdą część buraka, przetwarzając go prawie w 100%.

 • pozostałości gleby wracają na pola lub służą do rekultywacji terenów
 • liście pozostają na polu jako naturalne źródło składników pokarmowych
 • kamienie odzyskane podczas mycia buraków są wykorzystywane przy budowie dróg
 • wysłodki po ekstrakcji i wyżęciu to cenny materiał paszowy
 • melas powstały po procesie krystalizacji i odwirowania cukru to pasza lub surowiec do produkcji drożdży, alkoholu i innych produktów
 • wapno z etapu oczyszczania soku wraca na pola jako cenny nawóz

Działania na rzecz ochrony środowiska w Pfeifer & Langen obejmują cały cykl życia produktu.

© Pfeifer & Langen

© Pfeifer & Langen

Polityka ochrony środowiska Pfeifer & Langen

Certyfikat ISO 14001

Jakość ma swój początek na polach naszych plantatorów, dlatego jesteśmy gorącymi zwolennikami idei partnerstwa i zrównoważonego rolnictwa.

Nasi plantatorzy korzystają z takich rozwiązań, jak:

 • siew w mulcz, który pozwala na retencję wody i utrzymanie stabilności gleby
 • uprawa pasowa gleby – dzięki stosowaniu maszyn jednocześnie uprawiających pole, wysiewających buraki i nawożących glebę , obniżamy emisję spalin, erozję wietrzną i wodną, oraz ilość nawozów, szczególnie azotowych, które zanieczyszczają wody powierzchniowe i podziemne
 • precyzyjne wyliczanie niezbędnej minimalnej dawki środków chemicznych ochrony roślin, co pozwala zachować bioróżnorodność w najbliższym otoczeniu pól uprawnych

Nie zostawiamy naszych plantatorów bez merytorycznego wsparcia – dostarczamy im nie tylko nasiona do siewu, lecz także wszelką wiedzę niezbędną do efektywnej i minimalnie wpływającej na środowisko uprawy.

W systemie rolniczego doradztwa w uprawie buraka cukrowego LIZ plantatorzy mogą liczyć nie tylko na aktualne opracowania danych ze świata nauki i przemysłu, lecz także na wszechstronną pomoc ekspertów, zarówno online, jak i w terenie.

W ciągu ostatnich 10 lat zwiększyliśmy wydajność i z tego samego areału pozyskujemy 30% więcej cukru.

Słuchamy potrzeb naszych odbiorców i reagujemy na ich sugestie. Starając się sprostać wymogom rynkowym, a niejednokrotnie kreując trendy, prowadzimy zaawansowane badania własne, konsumenckie oraz współpracujemy z polskimi i zagranicznymi uczelniami, jednostkami badawczymi, ekspertami i laboratoriami.

Naszym celem jest być jak najbliżej klienta, nie tylko jako ekspert, ale także przyjaciel. Prowadzimy telefoniczny serwis konsumencki a także interaktywne kanały w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Youtube oraz LinkedIN.

Produkty marki Diamant są innowacyjne, zamknięte w nowoczesnych opakowaniach i jak najlepiej dostosowane do potrzeb zmieniającego się rynku. Stale poszerzane portfolio było wielokrotnie nagradzane przez konsumentów w prestiżowych plebiscytach takich jak Ulubiona Marka Polek i Polaków czy Najlepszy Produkt Roku. System Elektronicznej Wymiany Danych (EDI) zapewnia wysoką jakość obsługi klientów, sprawny proces realizacji zamówień i fakturowania, a także – co bardzo ważne – znaczne ograniczenie zużycia papieru.

Od współpracujących z nami dostawców oczekujemy spełniania konkretnych wymogów dotyczących jakości, bezpieczeństwa oraz wpływu na środowisko. Stosujemy certyfikowane systemy bezpieczeństwa żywności i pasz: ISO 22000, FSSC 22000, IFS, GMP+. Na bieżąco monitorujemy i kontrolujemy procesy produkcyjne, identyfikujemy błędy i minimalizujemy ewentualne zagrożenia.

Wprowadzone procedury i systemy bezpieczeństwa motywują nas do utrzymania wysokiego standardu technicznego maszyn, urządzeń, budynków, regulują zasady ochrony przed szkodnikami oraz zachowania higieny pracowników. Jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że istotą funkcjonowania systemów zarządzania jest świadomość każdego pracownika, który poprzez swoje działania wpływa na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności wytwarzanej w naszych zakładach.

Kodeks etyczny Pfeifer & Langen

Pfeifer & Langen Group- Code of Business Conduct and Ethics-EN

Nasi pracownicy są najlepszymi ambasadorami marki Diamant. Wspieramy nasz zespół, zapewniając m.in.:

 • rozwój zawodowy i możliwość budowania ścieżek kariery: szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
 • atrakcyjne systemy motywacyjne, płacowe i pozapłacowe
 • prywatną opiekę medyczną z możliwością objęcia nią również członków rodziny: w zależności od potrzeb pracownicy mają dostęp do lekarzy różnych specjalności, szerokiej diagnostyki i badań laboratoryjnych, rehabilitacji czy opieki stomatologicznej
 • wspieranie rodzin: zimowiska i obozy letnie dla dzieci pracowników organizowane przez lokalne biuro podróży, paczki mikołajkowe, inne świadczenia socjalne, jak wycieczki, rajdy rowerowe, spływy kajakowe czy wspólne wyjścia do teatru.

Dbamy nie tylko o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, lecz także o to, by mieli zawsze aktualną wiedzę w zakresie naszej strategii. Regularnie organizujemy spotkania informacyjne Zarządu z pracownikami, spotkania wewnętrzne dla kadry managerskiej, konferencje działowe a także spotkania integracyjne i pikniki. Dobre relacje budujemy poprzez komunikację wewnętrzną – intranet, newslettery, tablice informacyjne i inne materiały.

Wysoka kultura korporacyjna to podstawa udanej współpracy na każdym szczeblu.

Kodeks etyczny Pfeifer & Langen

Jednym z naszych priorytetów jest być dobrym, nieuciążliwym i pomocnym sąsiadem. Wsłuchujemy się więc nie tylko w potrzeby plantatorów, pracowników i klientów, ale także tych, którzy mieszkają w pobliżu naszych cukrowni.
Chcąc być maksymalnie transparentnym, cyklicznie otwieramy nasze zakłady produkcyjne dla odwiedzających. Wszyscy ciekawi tego, jak działamy, mogą zobaczyć to na własne oczy. W trakcie wycieczek z przewodnikiem można poznać historię cukrownictwa, fascynujący i złożony proces produkcji cukru, zobaczyć jak powstają klasyczne produkty takie jak cukier biały, a także poznać innowacyjny asortyment marki Diamant.
Pfeifer & Langen to jeden z największych pracodawców w Środzie Wielkopolskiej i Gostyniu, największy w Miejskiej Górce i rejonie Glinojecka- dlatego też kontakt z lokalną społecznością jest dla nas szczególnie ważny.
Organizujemy wsparcie dla straży pożarnej oraz lokalnej służby zdrowia poprzez dofinansowanie do zakupu wozów strażackich i karetek dla szpitali.
Wspieramy produktowo plenerowe imprezy kulturalno-sportowe organizowane przez mieszkańców miast, w których znajdują się nasze cukrownie.
Ważni są dla nas również najmłodsi mieszkańcy naszego regionu – dlatego zapewniany wsparcie różnych inicjatyw w lokalnych szkołach, np. dofinansowanie do nauki języków obcych oraz zachęcamy do praktyk w naszej firmie.

Pracownicy wszystkich zakładów produkcyjnych oraz biura w Poznaniu wspierają dzieci nie tylko finansowo, lecz także poprzez osobiste zaangażowanie w działania na rzecz najbardziej potrzebujących pomocy. Solidarność i otwartość to podstawa dobrych relacji.